Konkurs – Nauka programowania dla dzieci
kontakt@naukaprogramowania.pl 500 700 246
kontakt@naukaprogramowania.pl 500 700 246

Konkurs

Konkurs "Programuj z Choszczem"

Zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji konkursu pod nazwą: „Programuj z Choszczem”.

Celem konkursu jest podnoszenie wśród dzieci z gminy Choszczno kompetencji cyfrowych z zakresu grafiki komputerowej oraz programowania gier i aplikacji. 

Główna nagroda w konkursie to miesięczna nauka programowania gier w Scratch, prowadzona online przez dr inż. Marcina Giberta – wykładowcę akademickiego oraz instruktora nauki programowania. 

Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Choszcznie oraz NaukaProgramowania.pl

Zasady konkursu

Stwórz wizualizację postaci Choszcza, który będzie głównym bohaterem gry.

Technika

Wizualizację Choszcza opracuj za pomocą dowolnego programu do tworzenia grafiki komputerowej.

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z gminy Choszczno, klasy 4-8.

Zgłoszenie

Pracę konkursową należy przesłać do dnia 15.10.2020 r. na adres: konkurs@naukaprogramowania.pl

Regulamin konkursu "Programuj z Choszczem"

1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Choszcznie oraz NaukaProgramowania.pl. Kontakt: +48500700246 lub konkurs@naukaprogramowania.pl

2

Praca konkursowa

W ramach pracy konkursowej należy opracować wizualizację Choszcza – bohatera gry komputerowej.

3

Technika

Wizualizację Choszcza należy opracować za pomocą dowolnego programu do tworzenia grafiki komputerowej.  

4

Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: IV – VIII, z wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Choszczno.

5

Nadsyłanie prac

Pracę konkursową w formie pliku graficznego wraz z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, telefon, e-mail) należy przesłać do dnia 15.10.2020 r. na adres: konkurs@naukaprogramowania.pl

6

Ocena prac

Komisja w składzie: Katarzyna Kubacka, Marcin Gibert, Tadeusz Krawiec, Piotr Kamela, ocenią prace konkursowe oraz wyłonią zwycięzców w terminie do dnia 28.10.2020 r.

7

Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 października 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Nagrody zostaną wręczone w ustalonym, późniejszym terminie.

8

Nagrody

Główna nagroda w postaci miesięcznej nauki programowania gier w Scratch (4 zajęcia online, raz w tygodniu, każde po dwie godziny lekcyjne) przeznaczona jest dla 6 uczestników z najwyżej ocenionymi pracami. Zajęcia odbędą się w terminie od 2.11.20 r. do 30.11.2020 r. Nagrody dodatkowe w postaci upominków otrzyma 12 uczestników z najwyżej ocenionymi pracami.

Terminarz konkursu
 Ogłoszenie konkursu – 18.09.2020 r.
 Nadsyłanie prac – do 15.10.2020 r.
 Ocena prac – od 16.10.2020 r. do 28.10.2020 r.
 Ogłoszenie wyników  – 29.10.2020 r.
 Nauka programowania gier – od 2.11.2020 r. do 30.11.2020 r. 

Gdzie przesłać pracę konkursową?

Prace należy przesłać na adres e-mail: konkurs@naukaprogramowania.pl